Dr. Susan Cunningham

NAET Specialist

Watch Dr. Cunningham's interviews on News 12 

"Long Island Naturally" with Mary Mucci.

                     2009 Interview                                            2011 Interview

Watch Dr. Cunningham's 2014 News 12 Commercials Below